Levend verlies methodiek

Maak rouw om een diagnose bespreekbaar

Levend verlies de Methodiek

Praatkaartjes

Levend verlies is geen acute rouw, zoals bijvoorbeeld bij het verlies van een geliefde. Bij levend verlies wordt er levenslang gerouwd om iemand die nog leeft, maar door een diagnose of beperking een significant ander leven lijdt dan anderen.

Het doel van deze methodiek is het bespreekbaar maken van levend verlies bij ouders met kinderen met een diagnose en/of zorgvraag. Net als bij rouw is er sprake van afscheid, alleen betreft het dan afscheid nemen van verwachtingen en dromen.

Het is de weg van ouders naar erkenning van een ander levensperspectief. Door middel van deze praat kaartenset worden de belangrijkste gespreksthema’s binnen dit onderwerp geïdentificeerd. De methodiek gebruikt deze onderwerpen als vertrekpunt voor een dieper gesprek met de ouders.

Ontdek meer over Levend Verlies

Als zorgprofessional ga je in aanraking komen met levend verlies. Misschien weet je het alleen zelf nog niet. Speciaal voor jou heb ik een 10-daagse gratis mailbunch ontwikkeld die je verdieping geeft in de wereld van levend verlies. Jij komt heel wat te weten over dit onderwerp en hoe je hier best mee om kan gaan. Ik deel al deze kennis helemaal gratis met jou! Heb je interesse? Dan kan je je hier inschrijven! 

Maar wat is nu eigenlijk..

Die levend verlies methodiek

Hier vind je handvatten voor zorgprofessionals om het gesprek aan te gaan over levend verlies met ouders van kinderen met een zorgvraag/diagnose. Je leert wat levend verlies inhoudt, waarom de band met ouders zeer belangrijk is in de begeleidingsdriehoek en hoe een goede band binnen deze driehoek bijdraagt aan een systemische zorgmethode. Ook vind je gesprekskaarten die je praktisch helpen het gesprek met ouders aan te gaan over levend verlies.

Systemisch werken

Met systemisch werken creëren we inzicht in de plek van een persoon binnen de gezinssituatie, het ‘systeem’. Denk hierbij onder andere aan onderlinge verhoudingen. Door systemisch werken wordt duidelijk waarom iemand terugvalt in gedrag dat de ontwikkeling belemmert. Ook staat het belang van een goede onderlinge relatie tussen cliënt, ouder en zorgprofessional centraal. Dit noemen we de begeleidingsdriehoek.

De begeleidingsdriehoek

Het verlenen van zorg begint bij de begeleidingsdriehoek. Het is belangrijk voor hulpverleners om deze nooit uit het oog te verliezen. De verhouding tussen ouder-cliënt-begeleider is onlosmakelijk verbonden met deze methodiek: deze samenwerking moet je voelen

Waarom handelen ouders zoals ze handelen? Deze vraag is cruciaal binnen het proces. Wat maakt dat een moeder vaker op de groep komt dan afgesproken is? Wat maakt dat een vader reageert vanuit emotie? Deze situaties op de juiste manier bespreekbaar maken biedt ruimte voor het verhaal van de ouders. Met hoor en wederhoor en uiteindelijk tot begrip. Het kost tijd om deze relatie op te bouwen, maar dat is cruciaal voor systemisch werken binnen de begeleidingsdriehoek.

Hoe doe je dat dan? De relatie opbouwen?

Met multi-inzetbare kaartjes

Om de relatie op te bouwen, maak je gebruik van deze praktische kaarten om gesprekken met ouders te voeren, verbeteren en te verdiepen. Systemisch werken binnen een begeleidingsdriehoek is een effectieve omgeving voor het gebruik van de gesprekskaarten, maar de kaartjes zijn ook in andere situaties toepasbaar. Zo zijn de kaartjes ook in te zetten tijdens cliënt gesprekken. De kaartjes bieden houvast voor cliënten om momenten en aspecten van hun leven te beschrijven op momenten dat ze (een vorm van) levend verlies ervaren. Door ruimte te creëren voor cliënten om hun verhaal te vertellen en dit actief te horen bied je noodzakelijke hulp voor de rouwverwerking van cliënten en hun ouders.

PRAKTISCHE INFORMATIE

De praatkaartjes

Wil je meer weten?

Meest gestelde vragen

De kaartjes worden verzonden naar België en Nederland voor €6,65

Levend verlies, volgens psycholoog Manu Keirse, staat voor de levenslange rouw van een ouder voor een kind met een ziekte of beperking. Levend verlies kan verwacht of onverwachts optreden. Het kan ook door de jaren heen verergeren, bijvoorbeeld wanneer de ouder wordt geconfronteerd met niet-behaalde mijlpalen, of wanneer het besef komt dat een kind iets nooit zal kunnen. 

Wat betekent een zorgbehoevend kind voor het gezin, de opvoeding, toekomst en het functioneren van het kind binnen de maatschappij? Inzicht in deze factoren vanuit het onderwerp ‘levend verlies’ voorkomen dat ouders met een zorgbehoevend kind zich alleen voelen en beperken ook de nadelige gevolgen van levend verlies. 

Het is meer dan verlies alleen..

Niet elke levend verlies-ervaring draait om verlies. Het draait vooral om het proces waar ouders van kinderen met een beperking in zitten. De kracht die deze ouders nodig hebben om de best passende zorg aan hun kind te bieden. Het maakt deze ouders assertief en creatief. Daarnaast is er geen gebrek aan doorzettingsvermogen en liefde voor het kind.

Levend verlies is geen acute rouw, zoals bijvoorbeeld bij het verlies van een geliefde. Bij levend verlies wordt er gerouwd om iemand die nog leeft, maar door een diagnose of beperking een significant ander leven leidt dan anderen. Net als bij rouw is er sprake van afscheid, alleen betreft het dan afscheid nemen van verwachtingen en dromen. Het is de weg van ouders naar erkenning van een ander levensperspectief. Levend verlies komt opzetten bij specifieke gebeurtenissen die het besef van dit andere perspectief versterken. Denk aan de stap naar de basisschool, het maken van vrienden, verjaardagsfeestjes of het leren veters strikken. 

Rouwarbeid bestaat uit 4 fasen:

1. Verlies aanvaarden

Een ontzettend moeilijke eerste stap. Vooral het verschil tussen het ‘intelligent’ aanvaarden van een situatie en het gevoelsmatig aanvaarden van een situatie is groot.

2. Pijn doorleven

Rouwen doet zeer. Ook, zoals eerder genoemd, fysiek. Hoeveel en hoe vaak, dat is voor elke ouder anders en kunnen alleen zij aangeven.

3. Het aanpassen van het leven

Het zorgen voor een kind met een diagnose of zorgvraag vraagt vaak om ingrijpende aanpassingen in het leven van de ouder. Denk aan de extra verantwoordelijkheden rondom de (mantel)zorg van het kind of het geven van invulling aan deze verantwoordelijkheden. Neem hier de tijd voor. Alleen de ouder bepaalt het tempo van deze rouwtaak.

4. Het verlies een plek geven

Levend verlies zal nooit ‘af’ zijn. Het komt op verschillende momenten en in verschillende hevigheden altijd terug. De laatste rouwtaak gaat over het accepteren van dit feit. En het leren leven 

met levend verlies.

 

Het duale procesmodel

Bij levend verlies horen conflicterende gevoelens. De liefde voor het kind tegenover de pijn van het loslaten van verwachtingen. Er is trots voor wat het kind kan en verdriet voor wat het niet kan. Dit duale proces is voor deze ouders dagelijkse kost. Het duale procesmodel beschrijft dan ook 2 manieren waarop ouders met verlies omgaan: de herstelgerichte manier en de verliesgerichte manier. Bij de herstelgerichte manier willen ouders praten of lezen over de beperking, terwijl de verliesgerichte manier vooral bezig is met afleiding, zoals het concentreren op werk. Een zorgverlener kan beide manieren omschrijven aan ouders en uitleggen hoe ze naast elkaar bestaan. Dit resulteert in wederzijds begrip en een diepere verbinding.

Heb je vragen over dit aanbod? Stuur me gerust een berichtje.